Titántorkú Sámson [verse #2]

‘make his fight on the hill’
(Metallica: For Whom the Bell Tolls)


Sámsonnál a hegyen van egy aggregátor1,
erősítő, gitár, s ott fönt vad metált tol,
klasszikus számokon edződik a Hangja,
mikor fülébe kong a város harangja,
s nyomában a pánik foszlányai jönnek,
lelke nem áll ellen ilyen kín-özönnek.

Lerombol2 a völgybe, elborult szemekkel,
magában dohog, hogy hát, ha nektek ez kell,
kitakarítom én az egész porfészket,
itt rendetlenkedni mégis hogy’ merész’tek,
s mondja még magában, pedig nem is látja,
mi hozta a várost ilyen szörnyű lázba.

De amikor leér, már minden világos:
öt vad hadseregtől kínlódik a város,
korrupt rendőrök és kibérelt birkózók
dúlják föl a teret, kisutcát és korzót,
az öt család rendelt népirtó-üzemet,
felhúzhatta őket a medvés üzenet.

Sámson nagyot kacag, Hangja messze nyúlik,
s mint az agarak a folyton szökő nyúlig3,
mind az öt hadsereg hősünk irányába
úgy szalad, ahogy csak engedi a lába,
de Sámson nem nyuszi, és csak áll nyugodtan,
mikor néhány gengszter felkiált, hogy: Ott van!

Hősünk dudorászik egy kis Metallicát4,
de hangja a tömeg zaján nem hallik át,
s mikor minden arcra már egy pofont rákent,
akkor tart a dalban ott, hogy „die by my hand”5.

Ezt egy árnyalattal hangosabban mondja,
összeszorul ettől a szájhősök gyomra,
és elhajigálva pénzt, paripát, fegyvert,
behúzott farokkal, mint ahogy a megvert,
s lángcsóvával egybekötött régi rókák6,
a gonosz vetését vadul letarolják;
futva viszik a hírt szerte a megyébe,
miről dudorász’ a titánhangú gége.

Hősünk felméri, hogy mekkora a káosz,
majd pár tonna fémet válogat magához7,
fölkeresi újra a tudatos kukát,
remélve, hogy most is kap győzelmi kupát8,
de a kurva helyett néhány hivatalnok
fogadja, és ettől megszeppen a bajnok.

Megszólal az egyik, nagyon határozott,
kezében még szárad a friss határozat,
miszerint a város vezetése várja,
hogy mint áldozatnak, megtérül a kára,
és mivelhogy Sámson a kár okozója,
– figyelembe véve, mennyi is egy óra
közmunka díja most, meg az alapkamat –
le kell dolgoznia százötven év alatt,
kelt itt és itt, ekkor, aláírás, pecsét,
két rövid krákogás, s véget ér a beszéd9.

Sámson úgy fordul meg, és úgy indul útnak,
hogy a légmozgástól ezek felborulnak.

________________________________

1 Villanygyártó masina.
2 Indulatosan lemegy.
3 Agár: gyors kutya, versenyzésre tenyésztik. A pályán sínen körbefutó
gépnyúllal serkentik az agarak futását.
4 Amerikai heavymetál-muzsikusi egylet.
5 Angol. Jelentése: „Halj meg a kezemtől!” Idézet a Metallica
Creeping Death
c. művéből.
6 Amiképp az Írás is mondja: „Ezzel Sámson elment, fogott háromszáz
rókát, s szerzett egy csomó csóvát. Az állatokat farkuknál összekötötte
egymással, és minden két farok közé tett egy csóvát. Aztán meggyújtotta
a csóvákat, és nekieresztette a rókákat a filiszteusok vetéseinek. Így
meggyújtotta a kévéket meg a lábon álló vetéseket, aztán a szőlőket és
olajfákat is.” (Bírák könyve, 15:4-5)
7 „Soha ne hagyd, hogy a káosz / odaláncoljon magához!”
(Tankcsapda: A világ disco)
8 Díj, elismerés értelemben.
9 Amiképp az Írás is mondja: „Erre Júdából lement háromezer ember Etám
sziklabarlangjához, és így szóltak Sámsonhoz: Nem tudod, hogy a filiszteusok
uralkodnak rajtunk? Mit tettél?” (Bírák könyve 15:11)

 

Versek

abc | dátum