Titántorkú Sámson [verse #3]

‘a target for attack’
(Iron Maiden: The Fugitive)


Bár Sámson a várost már megtisztította
a maffiózóktól, az országban ott a
kiterjedt rokonság, s a kedves barátok,
így inkább csak nőtt a hős fején az átok,
és a köztartozás jogalapot képez,
ráadásul – mivel így jutnak csak pénzhez –
az adóbehajtás koncesszióban1 van…
Sámson nem lehetne ennél nagyobb bajban!

Ezért évek óta az országot járja,
nyomában bár itt-ott fölhördül a lárma,
nem találja senki, mivel vasparipák
szöktetik őt tovább, miután muzsikált
egy város főterén, s összeszedte pénzét:
a fiúk hallgatták, a lányok meg nézték.

Bolyongása során váltogatja lovát,
hogy inkognitóban indulhasson tovább,
most épp egy vén Simson2 nyergében ücsörög,
de a gebe nem megy, csak vinnyog vagy hörög.
Sámson széjjelbontja, aztán összevarrja,
megint szétszedné, de berág egy csavarja,
ráun az egészre, lendül erős lába,
mint a kráter szélén átfröccsenő láva.

Nem tudja egy motor, mit ír rá a Karma,
szexi-csöcske lányok heherésznek rajta,
vagy egy árvaházból kupálódott futár
gyilkolja le, vagy csak szétjátssza egy sukár3
falusi legényke, vagy a kertbe tolják,
s hangját rajta alvó macskák dorombolják.
Egyben biztos vagyok, nincsen arról álma,
milyen magasztos a földkörüli pálya.

Célt talál a rúgás, Sámson belésajdul,
látható, hogy benne most is mily harag dúl,
repül a motorblokk4, nem áll már meg többet,
míg a Napból nem lesz más, csak egy kis töppedt,
aszúszemnyi törpe, komoly sűrűséggel5
(vagy míg visszazuhan, s a légkörben ég el).
Maszatos is kissé, s nem rakéta tolja,
ilyen csonka ma az ország első holdja6.

A maradék motort hősünk összegyúrja,
és egy falu futballpályájára rúgja,
de nem a gólöröm miatt lő kapura,
hanem mert arra van szelekciós kuka.

Megint gyalogolhat, gondolja magába’,
hosszú fehér kendőt terít a hold rája,
ilyen erős fényben nehéz bujdokolni,
főleg ha az embert megbélyegzik holmi
koholt vádak miatt, s néhány magánüteg,
akárhova menjen, a nyakában üget.
Végül rátalálnak egy raktártelepen,
s riasztják a többit, nem lesz itt kegyelem.

Annyi lopott fegyvert, sufni-páncélautót7,
mi akkor a raktár környékén leparkolt!
Kisebb államokban nagyobb forradalmak
ennyi tűzerővel vesznek át hatalmat!
S az embervadászok, mint a kommandósok,
ellepik a raktárt, számszakilag: jó sok.

Hatalmas álmoknak tágas fekhely dukál,
hősünk egy nagy hangár közepén szundikál,
tökéletes célpont, szépen körbeállják
(Sámson megvakarja álmában az állát),
csőre töltik csöndben karabélyaikat,
s hol lövész nincs, tölti karatés a likat8.

Csak a jelre várnak, s érkezik egy főnök,
aki eddig bátran leghátul időzött,
és mert túl könnyűnek tűnik így a játék,
eresedni kezd a fején a halánték,
gondolja, most példát statuál, hogy lássa
mindenki, akinek van köztartozása,
hogy az adósságot, akármi az ára,
behajtja a közjó fizetett barátja.
Nagy beszédhez készül nagy levegőt venni,
de a többieknek bőven elég ennyi:
a túlfeszült ideg9 mindenkiben pattan,
s a sortűztől Sámsont nem védi meg paplan.

________________________________

1 Jogi szakkifejezés. Elvi jelentése: valamely kizárólagos állami
vagy önkormányzati tevékenység gyakorlásának a jogát ellenértékért
átengedni valamely magánszemélynek vagy nem állami tulajdonú
gazdasági társaságnak az adott tevékenység hatékonyabb elvégzése
érdekében. Gyakorlati jelentése: felsőbb körökben a rokoni és baráti
kapcsolatok ápolásának egy módja.
2 Az IFA gyár 50 cm3-es kismotorkerékpárja, népszerű tanulójármű,
vidéken kisebb térfogatú személyek és áruk szállítására is használják.
Nevének jelentése: Sámson.
3 Lovári, szleng. Jelentése: szép.
4 A motorkerékpár hajtásláncának főalkatrésze.
5 A csillagászok szerint a csillagok életfázisuk végén kis térfogatú,
nagy sűrűségű törpévé válnak.
6 A Masat-1 MO-72 az első teljesen magyar építésű műhold, amit
2012. február 13-án 11 órakor indítottak útnak.
7 Házi műhelyben tákolt, megerősített karosszériájú gépjármű.
8 Tölti a likat: ha csak a lövészeket vennénk figyelembe, foghíjas
lenne a kör, ezért van szükség a karatésokra a megfelelő támadó-
alakzat megformálásához. Pejoratív áthallás nőcsábász harcművészre
kizárólag a véletlen műve.
9 Egyrészt ingerületvezető szövet, másrészt az íj húrja.

 

Versek

abc | dátum