Titántorkú Sámson [verse #1]

‘attack, attack, attack, attack’
(System of a Down: Attack)


Beborult ég alatt egy kiborult gyermek
nézi, hogy kamaszok éppen csövest vernek,
sötét gondolatok omlanak arcába,
ütközetre készül, nagy loboncát rázza,
mint a harci kongát1, ütik dobhártyáját
pörzsölő riffekből2kiszabadult málhák,
odalép a vásott ütlegelők közé,
pofon csattan rajta, s válaszul az övé.

Az ütés öröme azonnal elkapja,
ökle mintha volna egy szamár állkapcsa,
ezer filiszteus ellen szavatolva3,
s lelkét az igazság izmos szava tolja.
Nem kérdez ő semmit, nem is töpreng sokat,
kihint az aszfaltra néhány kamaszfogat.

Nem tudhatja szegény, mit vállal magára,
hogy az igazságnak megvan a nagy ára:
ezek az elzüllött hajléktalanverők,
kik a gyengébbeken demonstrálnak erőt,
apának neveznek gengsztert és drogbárót,
akik pókként szőttek kapcsolati hálót,
s fiaikat abban csaliként nevelik:
ki a kölykökbe köt, azonnal megeszik.

Véresszájú senkik hazafutnak sírva,
máris keverődik hősünk betonsírja4,
s mivel már nem számít semmit a látszat ott,
nyíltan hirdetnek egy hajtóvadászatot,
elöntik az utcát kövér terepjárók,
fiatal BMW-k, rozsda-evett Arók5,
a sok fejvadász a várost felkopogja,
de a fiú nem lesz egyiknek se foglya.

Amikor még izzott hősünk acélökle,
s a csövest rábízta a rohammentőkre,
meglátott odébb egy szelektív konténert6,
meg egy csinos hölgyet, aki épp ott térdelt:
tantrikus jógával7készült a műszakra,
de most fölfigyelt a tesztoszteronszagra8.
A fiú zavartan a kukához lépett,
belehajigált pár összepréselt fémet,
a nő nem sietett, nyugodtan megvárta,
míg a hős ránéz a térdelő szempárra9.

Később, átizzadva beszélgetni kezdtek,
a nő elmondta, hogy ne várjon egy percet
sem a hősünk, mert ő tudja kikbe kötött,
öt család uralja a várost, s az ötöt
egyszerre sikerült felprovokálnia,
adott egy kulcsot is: ott az a Dacia10,
csomagoljon össze, s menjen minél előbb,
nem ő lesz az első, kit e banda lelőtt.

Nem fogadja el a fiú a Daciát,
hiába sírdogál a nő halálfiát,
gyalog vonul ki a környező hegyekbe,
s amint tábort verne, rátámad egy medve,
egy kamasz oroszlán, nagyjából akkora11,
de most gyorsan elszáll az állat agg kora,
mikor Sámson minden dühödt erejével
szerencsétlen pára tüdejébe térdel.

Általában békés állatvédő lévén
hősünk szomorkodik a medve friss vérén,
mit csak azért kellett most kiontania,
mert elüldözte a városnyi maffia.
Igen haragos lesz, megfogja a medvét,
s ledobja a hegyről, oda, hova nemrég
összegyűlt tárgyalni az öt család fője,
s a medve nagy zajjal toccsan a tetőre.

________________________________

1 Afrikai dob. Harci változatát harcokban használják.
2 Riff: ritmuspengetés villanygitáron.
3 Amiképp az Írás is mondja: „Sámson ekkor így szólt: Egy hitvány
állkapoccsal jól elpáholtam őket, egy szamár állkapcsával
agyonvertem ezer embert.” (Bírák könyve, 15:16)
4 A közhiedelem szerint a maffia szokásrendszerében bevett
kivégzési mód a betonba (pl. nagyobb építkezés alapzatába)
történő öntés.
5 BMW, Aro: német és román gépjárműmárkák.
6 A fém, üveg, papír, műanyag és egyéb hulladék környezettudatos
gyűjtésére, és később hajléktalanok által való összekeverésére
szolgáló eszköz a 20–21. században.
7 Valami erotikus mozgás lehet.
8 A főemlősök hímjeinek nemi hormonja, amelynek érzékelése a
nőstények párzási kedvét meghozza.
9 Amiképp az Írás is mondja: „Innen Sámson Gázába ment, ott
meglátott egy szajhát és bement hozzá.” (Bírák könyve, 16:1)
10 Francia pénzből épített, de általuk szégyellt, ezért románnak
mondott gépjárműmárka.
11 Amiképp az Írás is mondja: „Rászállt az Úr lelke, és Sámson
puszta kézzel széttépte az oroszlánt, mintha csak egy kecskét tépett
volna szét. Apjának meg anyjának azonban nem mondta el, mit
tett.” (Bírák könyve, 14:6)